Rysunek z 1649 roku ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. .