Dyrektor Działu Nauczania Państwowego Zakładu Higieny doktor Witold Chodźko wygłasza inauguracyjne przemówienie. W prezydium widoczny m.in.: minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (siedzi 3. z prawej).