Litografia opublikowana po 1859 roku w Warszawie w Lit. A. Dzwonkowskiego.