Siedzi od lewej: prof. Stefan Dziewulski, Ludwik Górski, Józef Kozłowski, Wojciech Roztworowski, Kazimierz Natanson, Stanisław Janicki, Stanisław Bukowskiecki, ks. bp. Przeździecki, Antoni Łuniewski, prof. Józef Mikułowski-Pomorski, marszałek TRS Wacław Niemojowski, Artur Śliwiński, Andrzej Maj, Błażej Stolarski, Władysław Studnicki, Stanisław Dzierzbicki, Ludomir Grendyszyński, Michał Kaczorowski, Włodzimierz Kunowski, książe Franciszek Radziwiłł, Józef Piłsudski.