Rysunek wykonany prawdopodobnie przed 1900 rokiem.