Obraz z 1909 roku z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 14.03.2018 r.