Obraz olejny z około 1880 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.