Ilustracja opublikowana w Tomie 1 "Utworów dramatycznych" Lucjana Rydla, wydanym w 1902 roku w Krakowie przez D. E. Friedleina.