Drzeworyt według wzoru Jana Matejki opublikowany w 1868 roku.